"Zwierzęta są dobre dla ludzi

- bądź dobry dla zwierząt"


Człowiek istnieje dzięki zwierzętom. Wiele z nich pomaga
w wykonywaniu specjalnych zadań, których człowiek sam nie
potrafi wykonać.

Fundacja Dobrych Zwierząt ma na celu pokazanie, że człowiek zależy od zwierząt, dlatego winny jest im poszanowanie.
Naszym głównym celem jest prowadzenie szeroko pojętej
edukacji humanitarnej oraz działań medialnych i prawnych zmierzających do poprawy losu zwierząt.

Wszelkie prawa zastrzeżone ˆ Producent strony - agencja reklamowa Soluma | login