"Zwierzęta są dobre dla Ciebie

- bądź dobry dla zwierząt"


Człowiek istnieje dzięki zwierzętom. Bez zwierząt nie byłoby ludzi. 

Fundacja Dobrych Zwierząt ma na celu pokazanie, że życie człowieka zależy od zwierząt, dlatego ludzie winni są im poszanowanie.
Naszym głównym celem jest prowadzenie szeroko pojętej
edukacji humanitarnej oraz działań medialnych i prawnych zmierzających do poprawy losu zwierząt.
Zajmujemy się też bezdomnymi zwierzetami.

Wszelkie prawa zastrzeżone ˆ Producent strony - agencja reklamowa Soluma | login