"Zwierzęta są dobre dla Ciebie

- bądź dobry dla zwierząt"


Człowiek istnieje dzięki zwierzętom. Bez zwierząt nie byłoby ludzi. 
Celem Fundacji Dobrych Zwierząt jest pokazanie, że życie człowieka zależy od zwierząt, dlatego ludzie winni są im poszanowanie.
Cele realizujemy poprzez prowadzenie szeroko pojętej edukacji humanitarnej, akcji kastracji i identyfikacji zwierząt oraz działań medialnych i prawnych zmierzających do poprawy losu zwierząt.
Zajmujemy się też bezpośrednio bezdomnymi zwierzetami.

AKTUALNOŚCI

Wizyta w Szczecinku

czytano 3068 razy

Zazwyczaj pisząc pisma do przedstawicieli organów administracji samorządowej zmuszona jestem wyrażać swój niepokój związany z sytuacją bezdomnych zwierząt w gminie. Tym razem z ogromną przyjemnością, chciałam pogratulować Burmistrzowi, Zakładowi Usług Komunalnych i Miastu wzorowej placówki, jaką jest Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinku.

W dniu 10 lipca miałam okazję wizytować tą placówkę i przeprowadzać szkolenie dla jej pracowników. Od 15 lat zajmuje się praca ze zwierzętami, a od 8 zajmuję się zwierzętami bezdomnymi. Ukończyłam psychologię zwierząt na wydziale psychologii Polskiej Akademii Nauk; jestem też biegłym sadowym z zakresu kynologii i psychologii zwierząt. Sądzę, że moja wiedza i doświadczenie są wystarczające, aby móc ocenić pracę schroniska.

Schronisko zarówno pod względem infrastruktury jak i zarządzania może konkurować z najlepszymi tego placówkami w Europie. Tak wysoki poziom dobrostanu zwierząt w schronisku, mogłam obserwować jedynie w Wielkiej Brytanii we wzorcowym europejskim schronisku - Dogs Trust Harefield. Opieka jaką mają psy w Szczecinku, wprawiła mnie w zachwyt. Miałam okazję wchodzić także do kojców psów - także tych sprawiających problemy behawioralne. Nic nie budziło mojego niepokoju. Mam nadzieję, że po odbytym szkoleniu pracownicy schroniska będą mogli jeszcze lepiej pomagać bezdomnym zwierzętom w schronisku m.in. poprzez program wzbogacanie środowiska i szkolenia psów na terenie schroniska. Na pochwałę zasługuje tez prężnie działający w placówce wolontariat, który doskonale wpisuje się w politykę współpracy samorządu i mieszkańców na rzecz poprawy losu bezdomnych zwierząt.

Placówka w Szczecinku przedstawiana będzie przeze mnie jako wzorcowa placówka tego typu w Polsce. Będę ją chwalić, zarówno podczas konferencji jak i prowadzonych przeze mnie licznych szkoleń. Chcę tez opisać Schronisko Szczecinek, jako przykład dobrej praktyki, w przygotowywanej przeze mnie publikacji, dotyczącej realizacji obowiązku opieki nad bezdomnymi zwierzętami dla urzędników gminnych.

Z poważaniem,

Marta Lichnerowicz

Centrum Kształcenia Silva Lupus

Fundacja Dobrych Zwierząt

 

ZOBACZ REPORTAŻ ZE SZKOLENIA - http://www.gawex.pl/wiadomosci/informacje_wideo/1311

 
data dodania: 2013.09.19 00:11    data edycji: 2013.09.19 00:19
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Fundacja Dobrych Zwierząt.

Wszelkie prawa zastrzeżone ˆ Producent strony - agencja reklamowa Soluma | login