"Zwierzęta są dobre dla Ciebie

- bądź dobry dla zwierząt"


Człowiek istnieje dzięki zwierzętom. Bez zwierząt nie byłoby ludzi. 
Celem Fundacji Dobrych Zwierząt jest pokazanie, że życie człowieka zależy od zwierząt, dlatego ludzie winni są im poszanowanie.
Cele realizujemy poprzez prowadzenie szeroko pojętej edukacji humanitarnej, akcji kastracji i identyfikacji zwierząt oraz działań medialnych i prawnych zmierzających do poprawy losu zwierząt.
Zajmujemy się też bezpośrednio bezdomnymi zwierzetami.

AKTUALNOŚCI

Debata dotycząca praw zwierząt w Koszalinie

czytano 3227 razy

 

W dniu 17.02.2014 odbyła się w Koszalinie Regionalna Debata Dotycząca Praw Zwierząt. Debatę zorganizował Koszaliński oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, a jej honorowym partonem i gościem był poseł Paweł Suski. Szcześliwie data pokryła się z obchodzonym tego dnia Światowym Świętem Kota.


Podczas spotkania poruszane były bieżące problemy dotyczące egzekwowania ustawy o ochronie zwierząt. Poseł Suski przedstawił także projekt nowelizacji ustawy. 


Na debacie swoją prezentację miała także nasza Fundacja, reprezentowana przez Martę Lichnerowicz, która przedstawiła sposoby omijania prawa przez hycli.
Niezwykle ciekawą prezentację przedstawił Michał Kudawski, właściciel Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Wielgowie. Jak się okazuje także w kwestii ratowania zwierząt dzikich postawy gmin pozostawiają wiele do życzenia.

Serdecznie dziękujemy Towarzystwu opieki nadZwierzetami w Koszalinie za zorganizowanie tak potrzebnego spotkania.

 
data dodania: 2014.02.18 10:27    data edycji: 2014.02.18 10:27
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Fundacja Dobrych Zwierząt.

Wszelkie prawa zastrzeżone ˆ Producent strony - agencja reklamowa Soluma | login