"Zwierzęta są dobre dla Ciebie

- bądź dobry dla zwierząt"


Człowiek istnieje dzięki zwierzętom. Bez zwierząt nie byłoby ludzi. 
Celem Fundacji Dobrych Zwierząt jest pokazanie, że życie człowieka zależy od zwierząt, dlatego ludzie winni są im poszanowanie.
Cele realizujemy poprzez prowadzenie szeroko pojętej edukacji humanitarnej, akcji kastracji i identyfikacji zwierząt oraz działań medialnych i prawnych zmierzających do poprawy losu zwierząt.
Zajmujemy się też bezpośrednio bezdomnymi zwierzetami.

AKTUALNOŚCI

Oskubane życie - nielegalne skubanie żywych gęsi

czytano 4491 razy

Podskub przyżyciowy jest nielegalny na terenie Polski od 2010 - zakaz ten wynikł z inicjatywy własnej członków Krajowej Rady Drobiarstwa. Ponadto, według rekomendacji komisji stałej Europejskiej Konwencji na Rzecz Ochrony Zwierząt Hodowlanych, "nie należy skubać piór, w tym puchu, od żywych ptaków". Dopuszcza się pozyskiwanie piór, które wypadają samoczynnie, jednak jest to o wiele trudniejsze i mniej dochodowe niż typowy podskub, dlatego hodowcy często nie przestrzegają prawa.

W POLSCE HODOWCY NIE BOJA SIĘ WYSTĘPOWAĆ W TV PUBLICZNIE POKAZUJĄC JAK ŁAMIĄ PRAWO. TV4 TRAKTUJE ZNĘCANIE SIĘ NAD PTAKAMI JAKO ŚWIETNĄ ROZRYWKĘ! Zobacz zwiastun żenującego programu z udziałem gwiazdy disco polo Tomasza Necika Niecikowskiego
https://www.facebook.com/video.php?v=870249029652548

Po raz kolejny pokazuje się nieudolność INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ oraz organów ścigania przestępstw.

Fundacja Dobrych Zwierząt złożyła w tej sprawie doniesienie do prokuratury.

W programie widać jak wymieniony Tomasz Necikowski wraz z dwiema kobietami dokonują skrępowania oraz skubania żywych gęsi. Wyczerpuje to znamiona przestępstw opisanych w art. 6 par. 1a pkt. 2.1, 2.7, 2.12 Ustawy o ochronie praw zwierząt 21 sierpnia 1997r (Dz.U. z 2013 poz. 856). Skubanie żywych gęsi jest także niezgodne z Dyrektywą Europejska 98/58/WE z 20 czerwca 1997 roku dotyczącą ochrony zwierząt hodowanych dla celów rolniczych.
Stosownie do treści art. 10a Ustawy o ochronie praw zwierząt 21 sierpnia 1997r (Dz.U. z 2013 poz. 856) Zabrania się znęcania nad zwierzetami poprzez
- umyślne zranienia lub okaleczenie zwierzęcia, niestanowiące dozwolonego prawem zabiegu lub doświadczenia na zwierzęciu,
- używanie pęt, stelaży, więzów lub innych urzadzeń zmuszających zwierze do przebywania w nienaturalnej pozycji,
powodujących zbędny ból, uszkodzenia ciała albo śmierć
- stosowanie okrutnych metod w chowie i hodowli zwierząt.

Załącznik do Dyrektywy Europejskiej 98/58/WE z 20 czerwca 1997 roku dotyczącej ochrony zwierząt hodowanych dla celów rolniczych w punkcie 20, zabrania praktykowania metod chowu, które powodują cierpienia lub obrażenia zwierząt. Komisja europejska w odpowiedzi na  petycję 0860/2012 złożoną Przez Gabriele Steinbach poinformowała, że w artykule 23 ust. 3 zalecenia w sprawie gęsi, przyjętego w 1999 r. stanowi, ze „nie wolno oskubywać żywego ptactwa z piór i puchu". Biorąc pod uwagę, ze Unia Europejska i jej państwa członkowskie zobowiązane sĄ stosować się do przepisów zalecenia w równym stopniu, co do postanowień samej konwencji, praktyka oskubywania żywych ptaków z piór jest zakazana w UE, choć w dyrektywie 98/59/WE nie mówi się o tym wyraźnie.

     Skubanie żywych zwierząt stanowi jawne pogwałcenie dyrektywy dotyczącej ochrony zwierząt hodowlanych, Protokołu w sprawie ochrony i dobrostanu zwierząt oraz Europejskiej konwencji w sprawie ochrony zwierząt hodowlanych (CETS nr 087).

     Oskubywanie żywych gęsi z piór powoduje u nich ogromny stres, ból i cierpienie fizyczne. Nierzadko dochodzi do uszkodzeń skóry u ptaków, krwawień z mieszków piór i zasinień. Unia Europejska zaleca Państwom Członkowskim podjęcie odpowiedzialności za działania w celu zapobieżenia łamaniu przepisów. 

 

 

POWIEDZ NIE DLA ŁAMANIA PRAWA! PODPISZ LIST DO PROGRAMU TV4 I WYRAŹ SWÓJ SPRZECIW!

http://www.petycje.pl/petycjePodglad.php?petycjeid=10940

 

Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/386654718152256/

 
data dodania: 2014.11.06 20:43    data edycji: 2014.11.06 20:44
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Fundacja Dobrych Zwierząt.

Wszelkie prawa zastrzeżone ˆ Producent strony - agencja reklamowa Soluma | login