"Zwierzęta są dobre dla Ciebie

- bądź dobry dla zwierząt"


Człowiek istnieje dzięki zwierzętom. Bez zwierząt nie byłoby ludzi. 
Celem Fundacji Dobrych Zwierząt jest pokazanie, że życie człowieka zależy od zwierząt, dlatego ludzie winni są im poszanowanie.
Cele realizujemy poprzez prowadzenie szeroko pojętej edukacji humanitarnej, akcji kastracji i identyfikacji zwierząt oraz działań medialnych i prawnych zmierzających do poprawy losu zwierząt.
Zajmujemy się też bezpośrednio bezdomnymi zwierzetami.

AKTUALNOŚCI

Kurs DOBROSTAN ZWIERZĄT

czytano 2347 razy

 

Fundacja Dobrych Zwierząt oraz NCK Silva Lupus zapraszają na pierwszy kurs, na którym w sposób globalny spojrzymy na tematykę dobrostanu zwierząt.  Absolwent kursu będzie potrafił w sposób obiektywny ocenić dobrostan zwierzęcia, udzielić wskazówek dotyczących jego poprawy oraz sporządzić profesjonalną opinię dotyczącą dobrostanu zwierzęcia.

Adresatami szkolenia są osoby zawodowo zajmujące się ochrona zwierząt, biegli sądowi a także osoby zainteresowane tematyką ochrony zwierząt.

Kurs obejmuje 64 godziny zajęć teoretyczno - warsztatowych (4 zjazdy sobotnio - niedzielnych) , 80 godzin samokształcenia na podstawie dostarczonych przez organizatora materiałów oraz 16 godzin zajęć praktycznych dla osób zainteresowanych.

 

TEMATYKA KURSU:

ZJAZD 1 - WPROWADZENIE DO NAUKI O DOBROSTANIE  - 30-31 maja 2015

Prowadzenie mgr Marta Lichnerowicz - psycholog zwierząt

 

1.      Podstawowe zagadnienia

- Definicje związane z nauką o dobrostanie,

- antropocentryzm i zoocentryzm,

- typy organizacji pro-zwierzęcych

- historia ruchu ochrony zwierząt

- spojrzenie na dobrostan zwierząt i ich cierpienie w filozofii

2.      Metodologia badań w nauce o dobrostanie.

3.      Współczesne koncepcje dobrostanu zwierząt

4.      Podstawowe zagadnienia etyczne

5.      Podstawowe definicje z zakresu etologii zwierząt

6.      Relacje człowiek- zwierzę.

7.      Źródła wiedzy na temat dobrostanu zwierząt.

8.      Edukacja na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt.

9.      Działania rzecz poprawy dobrostanu zwierząt.

 

ZJAZD 2 - DOBROSTAN ZWIERZĄT GODPODARSKICH  - 13-14 czerwca 2015

Piątek - dla chętnych - wizytacja fermy zwierząt gospodarskich

Prowadzenie mgr Marta Lichnerowicz - psycholog zwierząt

1.      Chów i hodowla zwierząt towarzyszących i gospodarskich - podstawowe definicje.

2.      Behawioralne i fizjologiczne wskaźniki dobrostanu zwierząt

3.      Problemy związane z oceną dobrostanu zwierząt

4.      Dobrostan zwierząt gospodarskich

5.      Wzbogacanie środowiska zwierząt gospodarskich.

6.      Alternatywne sposoby chowu i hodowli zwierząt gospodarskich.

7.      Transport, giełdy i ubój zwierząt a dobrostan.

 

ZJAZD 3 - DOBROSTAN ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH - 20-21 czerwca 2015

Sobota : Prowadzenie mgr Marta Lichnerowicz - psycholog zwierząt

1.      Dobrostan zwierząt towarzyszących

2.      Problemy związane z chowem, hodowlą i handlem zwierzętami towarzyszącymi.

3.      Zwierzęta wykorzystywane w pracy z człowiekiem a dobrostan- jednostki mundurowe, zwierzęta asystujące i wspomagające terapię

4.      Problemu dobrostanu zwierząt w schroniskach dla zwierząt.

5.      Wzbogacanie środowiska zwierząt towarzyszących.

6.      Zwierzęta w sporcie.

7.      Zwierzęta w rozrywce

 

Niedziela - prowadzenie mgr Kinga Beńska - prawnik, zoopsycholog

 

8.      Prawne aspekty ochrony zwierząt.

9.      Zwierzęta jako ofiary klęsk żywiołowych i systemy pomocy funkcjonujące na świecie.

10.  Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

 

ZJAZD 4 - ZWIERZĘTA W OGRODACH ZOOLOGICZNYCH, ROZRYWCE I NAUCE. OCHRONA GATUNKOWA ZWIERZĄT.   - 11-12 lipca 2015

(Piątek dla chętnych - wycieczka do Ogrodu Zoologicznego lub Fokarium)

Sobota: Prowadzenie mgr Anna Rahn, - biolog, treser fok stacja morska UG w Helu

1.      Dobrostan zwierząt w ogrodach zoologicznych

2.      Ochrona gatunkowa zwierząt

3.      Problemy dobrostanu związane z hodowlą, przemytem i handlem zwierzętami nieudomowionymi.

4.      Działania na rzecz ochrony gatunkowej zwierząt na świecie i w Polsce.

5.      Elementy dobrostanu ryb

6.      Dobrostan zwierząt laboratoryjnych

 

Kurs kończy się testowym egzaminem pisemnym.

Osoba, która zda egzamin otrzymuje certyfikat ukończenia kursu od Fundacji Dobrych Zwierząt oraz Zaświadczenie o ukończeniu kursu DOBROSTAN ZWIERZĄT zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 stycznia 2012r.

 

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko uczestnika oraz dane kontaktowe (e-mail i nr telefonu) należy wysyłać na adres fundacja@dobrezwierzeta.pl

O przyjęciu na to jedyne w kraju szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.


KOSZTY

Koszt kursu: 800 zł

Dla absolwentów Kursu treser psów - zoopsycholog Silva Lupus - 600 zł

UWAGA PROMOCJA! Osoby, które zapiszą się i opłacą czesne na X edycję kursu Treser psów - zoopsycholog w Silva Lupus do końca kwietnia 2015 mogą brać udział w kursie Dobrostan Zwierząt -  BEZPŁATNIE! 

Wpłat należy dokonywać na konto Fundacj Dobrych Zwierząt Bank BGŻ: 09 2030 0045 1110 0000 0243 8620 tytułem DOBROSTAN ZWIERZAT + nazwisko uczestnika.

Gwarancją miejsca na kursie jest wpłata zadatku (przepada w przypadku rezygnacji) w wysokości 200 zł.

 
data dodania: 2015.03.05 16:52    data edycji: 2015.03.05 16:52
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Fundacja Dobrych Zwierząt.

Wszelkie prawa zastrzeżone ˆ Producent strony - agencja reklamowa Soluma | login